FÄLTTRÄFF -Odlarträff om markskanning, precisionsgödsling och vattenhushållning

FÄLTTRÄFF  -Odlarträff om markskanning, precisionsgödsling och vattenhushållning featured image
Event date 27.09.2022 - 27.09.2022
Event time 17:00 - 19:30
Event location Fagernäs Gård, Gamla kustvägen 665, 10710 Snappertuna
City virtual
Event organiser Projektet Raseborgs å & Projektet LUMME

Känn din åker, gödsla där det behövs!
Vi samlas på Fagernäs gård för att tillsammans fundera på näringsämnen i jorden och vattenhushållning.

Växtodlingsrådgivare Emil Hästbacka från Nylands Svenska Lantbrukssällskap berättar om vattenvänligt jordbruk och kvällens huvudtema precisionsgödsling av fosfor. Mikael Lindroos från Hankkija presenterar sin markskanner och berättar om hur man kan utnyttja resultaten av markskanningen vid gödsling.

Bukt på översvämning!
Henna Björkqvist från LUVY presenterar det nya LUMME-projektet om vattenhushållning och Pasi Valkama, Specialforskare från Finlands miljöcentral, SYKE, berättar om fördelarna med tvåstegsdiken vid vattenhushållningen på åkrarna.

Vi är både inne och ute, så klä dig enligt väder!
Ingen förhandsanmälan behövs. VÄLKOMMEN!

Back to top of page