Skogskunskap, hållbart skogsbruk

Skogskunskap, hållbart skogsbruk featured image
Event date 28.09.2022 - 28.09.2022
Event time 13:00 - 15:00
Event location Billnäs skola
Event organiser Raseborgs 4H
Event category Muut tapahtumat

Vi går till skogen och mäter träd och funderar på successioner och hållbart skogsbruk

Back to top of page